Kanadský dopravní úřad podporuje refundaci ve formě poukazů

Kanadský dopravní úřad vydal prohlášení k refundacím za zrušené letenky. V prohlášení, které bylo vydáno včera, se píše o tom že letecké společnosti již nemusí poskytovat refund v podobě vrácení peněz za zrušené lety.

Právní předpisy, nařízení a tarify jsou aplikovatelná na lokální a krátkdobá narušení. Nikdo neuvažoval nad hromadným rušením letů po celém světě, ke kterému dochází v posledních týdnech v důsledku pandemie. Za těchto mimořádných a bezprecedentních podmínek je nutné zvážit, jak dosáhnout spravedlivé a rozumné rovnováhy mezi ochranou cestujících a provozu leteckých společností.

CTA(Kanadský dopravní úřad) je přesvědčen, že v současné situaci by mohlo být vhodným způsobem, aby letecké společnosti poskytovaly postiženým cestujícím poukázky nebo kredity, které nevyprší v nepřiměřeně krátkém časovém obdobé (za přiměřené časové období by se považovalo 24 měsíců).

V Evropě zatím platí pravidla taková, že cestující se zrušenými lety má nárok na refundaci ve formě peněz, i když některé letecké společnosti toto pravidlo neustále porušují (KLM, Air France,…).

2.2  Situace, kdy cestující nemohou cestovat nebo chtějí cestu zrušit 

Nařízení EU o právech cestujících nezmiňují situace, kdy cestující cestovat nemohou nebo chtějí cestu zrušit z vlastní iniciativy. Zda cestující má či nemá nárok na finanční odškodnění, závisí na typu jízdenky či letenky (vratná, s možností změny rezervace), jak je uvedeno ve všeobecných smluvních podmínkách dopravce.

Zdá se, že mnozí dopravci začali nabízet vouchery právě těm cestujícím, kteří již nechtějí (či nejsou oprávněni) cestovat v důsledku propuknutí viru Covid-19. Cestující mohou tyto poukazy využít na cestu se stejným dopravcem v rámci časové lhůty stanovené dopravcem.

Tento případ je ovšem třeba odlišit od situace, kdy samotný dopravce cestu zruší a nabízí pouze poukaz namísto možnosti mezi vrácením peněz a přesměrováním letu. Nabídka voucheru dopravcem však neovlivňuje fakt, že cestující má stále právo zvolit možnost refundace namísto poukazu.

Likes:
0 0
Views:
383
Article Categories:
Magazin